تجمع اعتراضی حامیان حقوق حیوانات در مقابل سازمان محیط زیست

روز دوشنبه، سوم اسفندماه، صدها نفر از معترضان به اذیت و آزار حیوانات در مقابل ساختمان سازمان محیط زیست در تهران تجمع کردند و خواستار پاسخ‌گویی معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در این رابطه شدند.
معترضان و مدافعان حقوق حیوانات در این تجمع فراخوان دیگری را برای یک تجمع اعتراضی در روز چهارشنبه هفته جاری در مقابل ساختمان بهارستان مجلس صادر کردند .
این اعتراض در پی انتشار یک فیلم در فضای مجازی صورت گرفت که در این فیلم فردی در استان گلستان با خشونت تمام به جان یک سگ افتاده و او را با بیل آزار می‌دهد.