ماموران برادر کولبر مرا کشته‌اند آیا می‌توانم از آن‌ها شکایت‌ کنم؟

از دست‌گیری پرسیده‌اند: شغل برادر من کولبری بوده و از کردستان عراق کالاهای مختلف را به این طرف مرز حمل می‌کرده و با درآمد بسیار ناچیز کولبری خرج خانواده‌اش را می‌داده است. مأموران در لب مرز با شلیک گلوله او را کشته‌اند. می‌خواهم بدانم آیا در قوانین ایران راهی وجود دارد که از ماموران به […]

هفت سال انتظار یک زندانی سیاسی برای خروج گلوله‌های به‌جای‌مانده در بدنش

رمضان‌ احمد کمال، زندانی کرد سوریه پس از هفت سال حبس در ایران، همچنان در انتظار صدور مجوز برای انتقال به بیمارستان تخصصی و خروج گلوله‌‌های به‌جای‌مانده در بدنش است که از سوی ماموران مرزبانی ایران به سوی او شلیک شده‌اند. این زندانی سیاسی که روز ۹ دی ۱۳۹۴ در پی وخیم شدن وضعیتش به […]