حقوق افراد در زمان جلب و بازداشت

قاضی نباید کسی را احضار و جلب کند مگر آن‌که دلایلی بر احتمال ارتکاب جرم توسط افراد داشته باشد. دستور احضار و جلب باید توسط مقام قضایی یعنی بازپرس، دادیار و قاضی صادر شود و به عنوان مثال اطلاعات سپاه نمی‌تواند شخصی را بدون دستور مقام قضایی احضار یا جلب کند. محل حضور فرد باید […]

نامه ضیا نبوی در باره مشکلات زندانیان سیاسی در زندان

ضیا نبوی، فعال دانشجویی زندانی که به ده سال حبس در تبعید محکوم شده می‌نویسد: “از بزرگ ترین مشکلات یک زندانی سیاسی، فاصله زیاد میان احترامیه که خودش واسه خودش قائله و احترامی که ساختار سرد و بی روح زندان واسه هیچ کس قائل نیست! مشکل این‌جاست که اکثر زندانیان سیاسی توی محیط‌هایی رشد کردند […]