آیا می‌توان به قرار بازداشت ‌موقت اعتراض کرد؟

بازداشت موقت شدیدترین و مهم‌ترین قرار تامین کیفری است و از این قرار باید به صورت محدود و به عنوان آخرین اقدام برای تضمین حضور فرد بازداشت‌شده استفاده کرد. برخلاف سایر قرارها، در قرار بازداشت موقت مقام صادرکننده‌ باید در متن آن، دلایل خود برای صدور قرار و حق اعتراض شهروند بازداشت‌شده را ذکر کند. […]

آیا برای شخصی که در خارج از کشور فعالیت‌هایی علیه دولت ایران انجام می‌دهد احضاریه فرستاده می‌شود؟

سئوال رسیده: آیا برای فعالان سیاسی احضاریه صادر می‌شود؟ اگر یک شخص در خارج از کشور فعالیت‌هایی علیه دولت ایران انجام دهد و دولت بفهمد آیا برای شخص احضاریه فرستاده می‌شود؟ آیا حکم جلب صادر می‌شود؟ آیا قانوناً می‌شود خانواده او را دستگیر کرد؟ پاسخ مشاور حقوقی: 1. از نظر حقوق ایران، مسئولیت اعمال هر […]