شکایت به رئیس قوه قضاییه، آخرین راه حل برای تجدیدنظر در حکم محکومیت قطعی

براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اوایل سال ۱۳۹۴ به اجرا درآمده، همچنان «حق نظارت رئیس قوه قضائیه» به عنوان یک روش فوق‌العاده برای شکایت از احکام قطعی در نظر گرفته شده است.
به این معنی که اگر در پرونده‌ای با وجود دلایل محکم مبنی بر بی‌گناهی فرد بازداشت‌شده، به دلیل عدم دفاع مناسب و یا اشتباه آشکار قضات حکم محکومیت صادر و قطعی شده است، می‌توان از این روش استفاده کرد و این احتمال وجود دارد که رای قطعی، نقض و به پرونده رسیدگی مجدد شود.
بنابراین اگر در پرونده‌ای حکم محکومیت قطعی صادر شده و تمام راه‌های عادی اعتراض به احکام طی شده است ولی معتقدید حکم صادره به اشتباه و با نقض آشکار قانون یا موازین دادرسی صادر شده است، تقاضا از رئیس قوه قضائیه را به عنوان آخرین راه حل در نظر داشته باشید. اگر حکم قطعی صادره برای شما و نزدیکان‌تان براساس این قانون جدید امکان بررسی مجدد را دارد و قصد اعتراض به آن را دارید، برای مشاوره حقوقی می‌توانید با وکلای ما در «مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی» تماس بگیرید.