شادی صدر: تهدیدهای طرح تعریف جرم سیاسی در ایران، بیش‌تر از فرصت‌های آن است

شادی صدر٬ از مدیران عدالت برای ایران در مصاحبه با برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی فارسی در تعریف جرم سیاسی در مجلس ایران می‌گوید : «در یک نگاه دقیق‌تر من فکر می‌کنم تهدیدهای طرح تعریف جرم سیاسی در ایران، بیش‌تر از فرصت‌های آن است. اگر به واقعیات موجود زندانیان سیاسی در حال حاضر نگاه کنیم، بیش‌تر زندانیان سیاسی اتهامات‌شان یا محاربه است، یا اقدام علیه امنیت ملی و یا تبلیغ علیه نظام. هیچ‌کدام از این سه اتهام در این طرح جدید به عنوان جرم سیاسی تلقی نشده است. بنابراین کلیه زندانیان سیاسی که همین الان یا در آینده به یکی از این سه اتهام متهم شوند که هرکدام از آن‌ها ماهیت سیاسی دارند از شمول این طرح خارج خواهند شد و همچنان در سیطره دادگاه‌های انقلاب خواهند ماند.»
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید:
https://telegram.me/Justice4iran