هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود

اصل برائت يکی از پايه‌ای‌ترين اصول دادرسی است كه در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. طبق اين اصل هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اين‌كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. رعایت حقوق دفاعی افراد در مرحله تحقيقات مقدماتی و دادگاه تضمین‌كننده اين اصل است. براساس اين اصل دادسرا يا دادگاه بايد در جمع‌آوری دلايل در پرونده هم به دلايل مثبت و هم منفی مبنی بر گناهکاری شخص توجه كند. يکی از مهم‌ترين نتايج اين اصل، تفسیر شک به نفع فرد بازداشت‌شده است. به اين معنا كه اگر دلايل موجود در پرونده به طور قاطع اتهام موکل را ثابت نمی‌كرد قاضی علی‌رغم وجود شک بر گناهکاری شخص، بايد رای به برائت وی دهد. يکی از نتايج اصل برائت، منع انتشار مشخصات شخصی که اتهامی به او وارد شده، در رسانه‌ها و همچنین پوشش خبری در مورد وی به نحوی است كه بتواند در ذهن قاضی يا جامعه تصور گناهکاری فرد را ايجاد كند. به عنوان نمونه روال موجود در برخی رسانه‌ها كه پس از بازداشت فعالین سياسی توسط وزارت اطلاعات با پوشش خبری وسيع عليه آن‌ها، اين افراد را به عنوان مجرم يا گروهی خطرناک به جامعه معرفی می‌كند، ناقض اصل برائت و خلاف قانون است.

کانال تلگرام دستگیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii