چند فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای خواستار توقف نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند

چند فعال سیاسی و مدنی که خود را «تلاشگران نفی سلول انفرادی» نامیده‌اند در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری، خواهان توقف نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند.

“طبق مقررات آیین دادرسی کیفری مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست حداکثر می‌تواند برای جلوگیری از تبانی متهم، دستور دهد که او را جدا از سایر متهمان مرتبط با موضوع همان پرونده و همان اتهام نگهداری نمایند و در صورت صدور چنین دستوری آن‌ها موظفند متهم را صرفا جدا از سایر متهمان مرتبط با پرونده و موضوع اتهام او نگه دارند. این در حالی است که بسیاری ازمتهمان نه تنها به شکل انفرادی بلکه محروم از امکاناتی چون رادیو، تلویزیون، کتاب، روزنامه، کاغذ، قلم و در شرایط قطع ارتباط کامل از محیط و پیرامون حتی محروم از هواخوری نگهداری می‌شوند.”

http://www.humanrights-ir.org/?p=1306