رضا شهابی به یک‌سال زندان تعزیری محکوم شد

رضا شهابی از اعضای هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به یک سال زندان تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
رضا شهابی در آذر ماه سال ۹٣ ضمن این که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد به دادسرای اوین احضار و به دلیل اعتراضات زندانیان بند ٣۵٠ اوین در ٢۸ فروردین ۹٣ مورد بازجویی قرار گرفت و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب ارسال شد. ایشان در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ محاکمه و به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ٢۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب در روز ٢٠ آذرماه سال ۹۴ تایید و برای اجرای حکم به اجرای احکام زندان اوین ارسال شد.

 لینک خبر: https://www.facebook.com/etehadye/photos/a.151711761655219.1073741826.151708381655557/593185337507857/?type=3&theater