معاضدت قضایی٬‌ امکانی برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان و معرفی وکیل رایگان

اداره معاضدت قضایی، بخش از کانون وکلا است که اقدام به ارائه مشاوره حقوقی رایگان و در صورت لزوم، معرفی وکیل رایگان می‌کند. در صورت احراز شرایط و درخواست پذیرش متقاضی از سوی اداره معاضدت، مشاوره حقوقی لازم به فرد ارائه می‌شود و اگر دفاع در دادگاه ضرورت داشته باشد یکی از وکلای دادگستری برای وکالت از سوی متقاضی تعیین می‌شود. در این صورت فرد متقاضی هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دریافت مشاوره یا وکالت نمی‌پردازد و از سوی دیگر می‌تواند در صورت عدم پیگیری مناسب از سوی وکیل معاضدتی خواهان پاسخگو نمودن او از سوی اداره معاضدت شود. این خدمات به خصوص می‌تواند در طرح دعاوی خصوصی و خانوادگی مفید باشد.
برای استفاده از خدمات معاضدت حقوقی باید به اداره معاضدت در کانون وکلای محل اقامت خود مراجعه کنید. اداره معاضدت کانون در تهران در خیابان سعدی شمالی روبروی مسجد قائم ساختمان ۲۵۰ طبقه هشتم قرار دارد که متفاوت از محل اصلی کانون در خیابان زاگرس است. کمیسیون‌های معاضدت در سایر کانون‌ها در محل اصلی هر کانون مستقر هستند.


برای اطلاعات بیشتر٬ مقاله «وکالت رایگان: به اداره معاضدت کانون وکلای محل اقامت خود مراجعه کنید» را بخوانید:
http://justice4iran.org/…/j4iran-activiti…/get-a-free-lawer/