مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی نهادی برای کمک به گسترش و تقویت فعالیت‌های مدنی

مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری)، نهادی برای حمایت از همه کسانی است که در معرض بازداشت، احضار یا محکومیت هستند؛‌ در یک نهاد مدنی فعالیت می‌کنند یا قصد فعالیت مدنی دارند؛ و یا می‌خواهند به نقض حقوق‌ خود یا دیگران اعتراض کنند. این مرکز خدماتی همچون مشاوره حقوقی و روانشناسی، پیگیری برای دسترسی به وکیل، تسهیل ارتباطات با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، حمایت و پشتیبانی از شهروندان و نهادهای مدنی برای پیگیری حقوقی و طرح شکایت، دادخواهی و همچنین کمک به گسترش و تقویت فعالیت‌های مدنی را به فعالان و نهادهای مدنی ارایه می‌دهد.