حقوق شما در هنگام تفتیش منزل و محل کارتان توسط ماموران امنیتی چیست؟

ورود به منزل، بازرسی و تفتیش منزل و محل کار شما باید با دستور مقام قضایی و با حکم مخصوص انجام شود. در این حکم باید مدت اعتبار مجوز و تعداد دفعات آن از سوی مقام قضایی مشخص شود. که جهت ضرورت باید از سوی مقام قضایی در صورت انجام تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود مگر در موارد «ضروری» جلسه قید شود.
ورود به منزل و اماکن خصوصی باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت پذیرد و از ایراد هرگونه خسارت به ساختمان و اشیا داخلی منزل اجتناب شود. در موارد ضروری که ورود از طریقی غیر از درب ورودی ضرورت دارد باید جهت ضرورت در صورتجلسه قید شود.
تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی مثل صاحبخانه یا مستاجر انجام شود. در صورت عدم حضور آن ها باید در حضور بزرگ‌ترین فرد خانواده و یا دو شاهد صورت پذیرد. چنانچه فرد بازداشت‌شده باشد برای تفتیش منزل و محل کارش باید مقدمات حضورش در زمان بازرسی و تفتیش مهیا شود.
در هنگام بازرسی باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا متعلق به فرد بازداشت‌شده نیست و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن ها خودداری کرد.
اشیا ضبط‌شده باید در صورتجلسه‌ای در دو نسخه کاملا مشخص و توصیف شوند و هر دو نسخه به امضای فرد بازداشت‌شده، حاضران و مامورین بازرسی‌کننده برسد. سپس نسخه‌ای از صورتجلسه به عنوان رسید به فرد بازداشت‌شده داده می‌شود
مقامات قضایی می‌توانند برای کشف حقیقت دستور توقیف مراسلات پستی، صوتی و تصویری فرد بازداشت‌شده را به مراجع مربوطه بدهد. این اشیا باید در حضور شما باز شود و مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء وی برسد.
کنترل تلفن افراد در موارد مربوط به امنیت کشور با برای احقاق حقوق اشخاص صرفا با دستور قاضی امکان‌پذیر است و در صورت وجود چنین دستوری در پرونده، این شنودها می‌توانند به عنوان مدرک جرم علیه فرد بازداشت‌شده استفاده شود.
کانال تلگرام دست‌گیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii