تجمع اعتراضی حامیان حقوق حیوانات مقابل مجلس

تجمع امروز چهارشنبه ۵ اسفند مدافعان حقوق حیوانات در اعتراض به اذیت و آزار حیوانات در جو امنیتی برگزار شد.
خبرها از تهران حاکی است که بین معترضان به نقض حقوق حیوانات و نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان مجلس درگیری شده است.
به گزارش سایت حقوق حیوانات ایران، گزارشات از صحنه تجمع حاکی از آن است که جو موجود بسیار امنیتی است . بین نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها که در تمامی تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت داشته و فضا را متشنج می‌کنند برخوردهای شدید صورت گرفته است. نیروهای خودجوش پلاکاردها و پوسترها را پاره کرده و با مردم رفتار بسیار بدی داشته‌اند.
یک منبع آگاه اعلام کرده که در این تجمع دستگیری‌هایی نیز انجام گرفته و تعدادی از حامیان به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

لینک صفحه: https://www.facebook.com/714970901904731/videos/924887354246417/