معلم زندانی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان از ملاقات محروم ماند

محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی، در هفته جاری با امتناع از پوشیدن لباس زندان از حق خود برای ملاقات محروم ماند. این مساله در حالی اتفاق افتاد که خانواده محمود بهشتی لنگرودی با مجوز دادستانی در سالن ملاقات حضور یافته بودند. این معلم زندانی اصرار مسئولین بند هفت مبنی بر پوشیدن لباس زندان را غیر قانونی خوانده است.

 لینک خبر: https://goo.gl/5ptgoI