بازداشت غیر قانونی هادی حیدری به بهانه اجرای حکم حبس

هادی حیدری٬ کاریکاتوریست در حالی ساعت ۵ عصر روز ۲۵ آبان جاری در تحریریه محل کارش در روزنامه شهروند بازداشت شد که خانواده و همکارانش تا زمان تماس تلفنی‌اش از داخل زندان٬ از دلیل دستگیری او بی‌اطلاع بودند.
بر اساس اطلاعاتی که در مورد بازداشت هادی حیدری٬‌ کاریکاتوریست منتشر شده است به نظر می‌رسد جلب او نه بر مبنای قرار بازداشت موقت بلکه در راستای اجرای حکم محکومیت سابقش صورت گرفته است.
بر مبنای این اطلاعات عدم رعایت مقررات قانونی توسط مقامات قضایی در مرحله اجرای حکم محرز است.
وضعیت بازداشت‌شدگان در طول زمان رسیدگی قضایی در مرحله دادسرا و دادگاه از دو حالت خارج نیست: یا به جهت اهمیت جرم یا بیم فرار، قرار سالب آزادی در مورد آنان صادر شده و در این مدت در بازداشتگاه به سر می‌برند و یا این‌که با صدور قرار تامین غیر سالب آزادی (مانند کفالت، وثیقه و وجه التزام) به طور موقت آزاد می‌شوند.
در چنین شرایطی در صورت محکومیت فرد بازداشت‌شده و قطعی شدن حکم، فرد محکوم برای اجرای حکم (پرداخت جریمه، تحمل شلاق، یا مجازات حبس، …) به اجرای احکام احضار می‌شود. در صورتی که فرد محکوم به احضار توجه نکند و ظرف مدت مقرر خود را برای اجرای حکم معرفی نکند دایره اجرای احکام می‌تواند اقدامات اجرایی را از طریق کفیل او و یا از محل وجه التزام و وثیقه تودیع شده به عمل آورد.
جلب فرد بازداشت‌شده تنها در شرایطی صورت می‌گیرد که با طی این مراحل فرد محکوم هم‌چنان از معرفی خود خودداری کند و اصطلاحا متواری باشد. جلب محکومی که با قرار تامین مرجع قضایی آزاد بوده و نشانی مشخص دارد و متواری نیست و برای اجرای حکم احضاریه‌ای دریافت نکرده٬ کاملا غیر قانونی است. انگیزه چنین عملی را فقط می‌توان به ایجاد جو رعب و وحشت تعبیر کرد.