هر کسی که یا در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال است و یا بنا به اقتضای شغل خود، روزنامه‌نگاری، وکالت، فیلم‌سازی و…، شغلش به نظر کارگزاران حکومتی "سیاسی" می‌آید و یا این‌که خیلی ساده، نوع زندگی یا باورهای‌شان با نظام فکری مسلط نمی‌خواند، مثلا بهایی، درویش، سنی یا پیرو عرفان‌های جدید است و یا زیست هم‌جنس‌گرایانه دارد، ممکن است روزی توسط مقامات امنیتی دستگیر شوند. بنابراین همان‌طور که فکر می‌کنیم در صورت وقوع زلزله چگونه و در کجا باید پناه بگیریم، شرط عقل این است که خود را برای دستگیری احتمالی هم آماده کنیم. مجموعه جزوه‌های "برای همه آن‌هایی که  ممکن است روزی دستگیر شوند"، براساس تجربه دستگیری، بازداشت و زندان تعداد زیادی از فعالان حوزه‌های مختلف  نوشته شده‌است.

اگر شما هم از جمله کسانی هستید که ممکن است یک روز دستگیر شوید،  این جزوه‌ها را از  لینک‌های زیر دانلود کنید، بخوانید و برای دوستان‌تان بفرستید: