متن دادنامه احکام سنگین صادره برای چهار فعال مدنی/ تصویر

خبرگزاری هرانا – روز گذشته شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم چهار فعال مدنی را صادر کرد. بنابر رأی دادگاه و با احتساب احکام تعلیقی قبلی، آرش صادقی به ۱۹ سال، گلرخ ایرایی به ۶ سال، بهنام موسیوند به ۳ سال و نوید کامران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. رونوشت متن دادنامه این فعالین که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است  برای آشنایی با میزان سندیت و اعتبار احکام دادگاه‌های انقلاب، به همراه گزارشی از سیر پرونده آنان منتشر می‌شود.
ادامه مطلب>>>
https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4183