حقوق فرد بازداشت‌شده در مرحله جلب و احضار چیست

*قاضی نباید کسی را احضار و جلب کند مگر آن‌که دلایلی بر احتمال ارتکاب جرم توسط فرد بازداشت‌شده داشته باشد.
* دستور احضار و جلب باید توسط مقام قضایی یعنی بازپرس، دادیار و قاضی صادر شود و به عنوان مثال اطلاعات سپاه نمی‌تواند شخصی را بدون دستور مقام قضایی احضار یا جلب کند.
* محل حضور فرد باید دادسرا یا دادگاه باشد و احضار به مراکز مرتبط به وزارت اطلاعات غیر قانونی است.
* احضار و جلب افراد باید توسط ضابطان دادگستری که شامل نیروی انتظامی و در مواردی بسیج و سپاه می‌شود، صورت گیرد. ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و هر گونه احضار یا جلب افراد توسط آن‌ها غیر قانونی است.
*جلب و احضار افراد باید در روز انجام گیرد مگر در موارد فوری که در این صورت قاضی باید موجبات ضرورت جلب در ساعات شب را در صورت‌جلسه درج و اعلام کند.
* ضابطان دادگستری در هنگام جلب و دستگیری افراد و یا تفتیش منازل، محل کار و غیره باید مدارک هویت خود و دستور مقام قضایی را به فرد نشان دهند.
*شخص احضار‌شده در صورت داشتن دلیل موجه چون بیماری می‌تواند آن را به مقام قضایی اعلام و در روز مشخص‌شده حاضر نشود.
*ضابطان قضایی در هنگام جلب، حق ورود به خانه یا محل کار را ندارند مگر این‌که در برگ جلب صادره دستور ورود به منزل یا به اصطلاح مخفیگاه نیز ذکر شده باشد.
*مامورین مکلف هستند فرد جلب‌شده را بلافاصله پس از دستگیری نزد مقام قضایی ببرند ولی در موارد استثنایی که امکان فرار او، تبانی با شرکای جرم و یا از بین بردن آثار جرم وجود داشته باشد، می‌توانند او را تا 42 ساعت بدون دستور مقام قضایی بازداشت کنند. نگهداری فرد بازداشت‌شده پیش از این مدت توقیف غیر قانونی محسوب می‌شود.
* جلب و دستگیری افراد به معنای اجازه زدن دستبند به دست وی نیست و فقط در صورت خودداری وی از همراه شدن با مامور برای رفتن نزد مقام قضایی می‌توان اقدام به زدن دستبند کرد.

برای اطلاعات بیشتر، جزوه “احضار، بازداشت و سایر قرارهای تامین” را که از سوی مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری) منتشر شده بخوانید:
http://justice4iran.org/…/wp…/uploads/2013/06/Dastgiri-1.pdf

آدرس کانال تلگرام دست‌گیری: https://telegram.me/Dastgirii