صالح نیکبخت خواستار تبرئه داود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در دادگاه تجدیدنظر شد

صالح نیکبخت، وکیل مدافع داود رضوی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در دادگاه تجدیدنظر روز یکشنبه ١۶ اسفند، خواستار تبرئه موکل خود در دادگاه تجدیدنظر شد.
به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، صالح نیکبخت درلایحه دفاعیه‌ای که به دادگاه تجدید نظر ارائه کرد، با اشاره به قانونی‌بودن فعالیت‌های سندیکایی با ارائه مستندات قانونی و حقوقی به دادگاه هر دو اتهام رضوی را مبنی بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی را به طور کامل رد کرد و در خواست تبرئه این عضو سندیکای شرکت واحد را داشت.
داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران است که در ٢٣ دی‌ماه سال جاری در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیر قانونی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علاوه بر داود رضوی، حکم یک سال زندان رضا شهابی یکی دیگر ار اعضای سندیکای شرکت واحد، که از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود، در تاریخ ۶ اسفند تایید شد.
سندیکای شرکت واحد، روز یکشنبه ١۶ اسفند با صدور بیانیه‌ای خواستار برچیده‌شدن برخوردهای پلیسی و امنیتی با تمام فعالین کارگری و سندیکایی در کشور شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: پرونده حکم ۵ سال حبس داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر رفت
http://goo.gl/HPC1Ot
کانال تلگرام دستگیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii