دستگیری: نهادی برای حمایت از فعالان و حرکت‌های مدنی

اگر هر اعتراضی دارید که بتوان آن را در قالب قوانین داخلی یا بین‌المللی پیگیری کرد، مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری) و وکلای همکار آن به عنوان حامی و پشتیبان در کنار شما هستند و از طریق مشاوره‌های حقوقی و تسهیل‌گری برای پیشبرد آن به شما برای پیگیری حقوقی و طرح شکایت، دادخواهی، ‌احقاق حق و اعتراض مدنی کمک می‌کنند.علاوه بر مشاوره‌های حقوقی، می‌توانید برای چگونگی برخورد مناسب در شرایط احضار و بازداشت خود یا نزدیکان‌تان و همین‌طور، از میان بردن آثار منفی روحی دوران بازداشت نیز با مشاوران روانشناسی ما تماس بگیرید.
تلاش برای انجام اقدامات موثر، از طریق نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها، برای آزادی زندانیانی که به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، قومیت، ‌اعتقاد و جنسیت‌شان در تبعیض و حاشیه قرار دارند از دیگر خدمات این مرکز است.

https://goo.gl/85H2Ld