از دست‌گیری پرسیده‌اند: آیا درخواست تک نویسی در بازجویی قانونی است؟

از دست‌گیری پرسیده‌اند: آیا درخواست تک نویسی در بازجویی قانونی است؟

****

پاسخ وکلای دست‌گیری: در پرونده‌های سیاسی برای جمع‌آوری مدرک علیه دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی از متهم می‌خواهند کلیه اطلاعات خود را در مورد شخص یا اشخاص مختلف بیان کند. این سئوال غیر قانونی است و شما می‌توانید به آن پاسخ ندهید. در صورتی که متهم اجبار به نوشتن می‌شود، بهتر است تا جای ممکن هر گونه آشنایی انکار شود و در صورتی که این امکان وجود نداشت به دادن اطلاعات بسیار کلی بسنده کرد. باید بسیار دقت شود از هر گونه دادن اطلاعات در مورد عادات شخصی و خصوصی، روابط وهمچنین فعالیت‌های اشخاص که می‌تواند منجر به شناخت بیش‌تر از آن ها شود، خودداری نمود.
برخی از بازداشت‌شدگان فکر می‌کنند نوشتن اطلاعات عمومی به خصوص اطلاعاتی که قبلا منتشر شده درباره کسانی که ازشان خواسته می‌شود بی ضرر خواهد بود. در حالی که ما هیچ‌گاه نمی‌دانیم اطلاعاتی را که در تک نویسی‌ها ارائه می‌دهیم در پازل ماموران اطلاعاتی چگونه استفاده خواهد شد.