آموزش به خانواده درباره زمان شروع کار رسانه‌ای

اگر احتمال دستگیر شدن خود را می‌دهید به خانواده خود در این رابطه آموزش دهید و مشخصا به آن‌ها توضیح دهید در صورت دستگیری شما چگونه و از چه زمانی اطلاع‌رسانی را آغاز کنند. توجه داشته باشید که ممکن است تحت فشار بازجویان مجبور شوید مثلا طی یک تماس تلفنی از خانواده خود بخواهید در مورد شما اطلاع‌رسانی نکنند. ضرورت دارد برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کنید و از خانواده خود بخواهید درخواست شما را نادیده بگیرند. به عنوان مثال می‌توانید رمز ساده‌ای مثل یک جمله معمولی را مشخص کنید که با شنیدن آن خانواده متوجه شوند که شما تحت فشار بازجویان چنین درخواستی دارید.