خانواده امین انواری از سوی ماموران سپاه تهدید به آزار و اذیت شدند

فرح بخشی مادر امین انواری، دانشجوی زندانی می‌گوید پسرش در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهدید شده که در صورت امتناع از اعتراف، مادر و برادرش مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت.
به گفته او ماموران سپاه تا کنون دو بار در مسیر مدرسه پسر ۱۷ ساله را تهدید کرده‌اند که «جای تو و محل کار پدرت و خانه‌ات را بلدیم، باید مادرت را ساکت کنی و در اعتراضات شرکت نکند و مصاحبه نکند والا بلا سرتان می‌آوریم.»
محمدعلی مفتح٬ طاها رمضانی و مقیمی سه ماموری بوده‌اند که با نشان دادن کارت شناسایی٬‌ برادر نوجوان امین انواری را سوار خودرویی با پلاک دولتی کرده و مورد تهدید قرار داده‌اند.
مادر امین انواری در این ویدئو که از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده با تشریح موارد نقض حقوق بشر از زمان بازداشت پسرش تا کنون٬‌ می‌گوید که ماموران به زور، بدون حکم و بدون نشان دادن کارت شناسایی و حکم بازرسی منزل پسرش را بازداشت کرده‌اند و از هنگام بازداشت تا کنون از فرزندش بی‌خبر است.
به گفته او مقامات قضایی بدون پاسخگویی به پیگیری‌های خانواده درباره اتهامات و وضعیت و محل نگهداری امین انواری، به مادرش گفته‌اند که شرط ملاقات با پسرش مصاحبه نکردن با رسانه‌ها و عدم حضور در تجمعات دادخواهانه خانواده زندانیان سیاسی است.

روزآنلاین: تهدید برادر ۱۷ ساله امین انواری
http://bit.ly/1S5Sbmb