برای همه آن‌هایی که ممکن است روزی دستگیر شوند

تجربه چند سال گذشته نشان داده که هر کسی که یا در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال است و یا بنا به اقتضای شغل خود، روزنامه‌نگاری، وکالت، فیلم‌سازی و…، شغلش به نظر کارگزاران حکومتی “سیاسی” می‌آید و یا این‌که خیلی ساده، نوع زندگی یا باورهای‌شان با نظام فکری مسلط نمی‌خواند، مثلا بهایی، درویش، سنی یا پیرو عرفان‌های جدید است و یا زیست هم‌جنس‌گرایانه دارد، هر چقدر هم که “آسّه بروند و آسّه بیایند”، ممکن است روزی توسط مقامات امنیتی دستگیر شوند. بنابراین همان‌طور که فکر می‌کنیم در صورت وقوع زلزله چگونه و در کجاباید پناه بگیریم، شرط عقل این است که خود را برای دستگیری احتمالی هم آماده کنیم.مجموعه یادداشت‌های “برای همه آن‌هایی که ممکن است روزی دستگیر شوند”،براساس تجربه دستگیری، بازداشت و زندان گروه زیادی از آدمهای متنوع در طول چند سال گذشته نوشته می‌شود؛ کسانی که تجربه‌های خود را با گروهی از وکلای حقوق بشری همکار عدالت برای ایران” درمیان گذاشته اند و مشورت خواسته اند و یا تجربه های عملی خود را در مصاحبه بامحققان ما روایت کرده‌اند. این جزوه‌ها را از  لینک‌های زیر دانلود کنید، بخوانید و برای دوستان‌تان بفرستید

دانلود جزوه‌ها